Förmågorna

Jag och eleverna har börjat att diskutera vilka förmågor från läroplanen som vi har arbetat med efter en lektion. Idag har vi i 4:an arbetat med koordinatsystemet, x-axel, y-axel och koordinater och appen Middle School Math HD.

Det här tyckte eleverna att de hade arbetat med – efter att jag hade ritat och beskrivit på whiteboarden hur ett koordinatsystem är uppbyggt, eleverna fick pricka in koordinater på whiteboarden och till slut fick de i par arbeta med att rita figurer i appen Middle School Math HD.

Marie Andersson

Annonser

Det traditionella arbetet möter ipaden

Det är intressant att se när eleverna kan omsätta konkret arbete parallellt med hjälp ipaden. Det är ett bra sätt att omsätta teori med praktik och eleverna är väldigt motiverade till att arbeta när ipaden plockas fram.

Marie Andersson

Lena Gällhagen inspirerade

Lena Gällhagen, e-utvecklare i Nacka kommun kom till oss som arbetar i surfplatteprojektet för att inspirera oss – och det gjorde hon. Det som tilltalade mig mest är att Lena lyfte fram lärplattan i förhållande till läroplan, skollag och Puenteduras SAMR – modell. Ingen teknik utan tanke – var något som jag fastnade för! Hur använder jag lärplattan och hur skapar jag öppna uppgifter för eleverna där de får möjlighet att skapa och vara kreativ i användandet av lärplattan? Tänkvärda ord som jag funderar vidare på.

Lena pratade också om olika kriterer för teknikstött lärande:

  1. Tekniken ska stödja interaktivitet.
  2. Teknik ska ge återkoppling till eleverna.
  3. Teknik ska använda narrativa former i presentationen av materialet.
  4. Tekniken ska kunna anpassas efter individens lärstilar.
  5. Tekniken ska erbjuda former för samarbete.
  6. Tekniken ska stödja metakognition.

Bambuser i lärplattan öppnar upp det stängda klassrummet. Jag som arbetar mycket med webbpublicering vilket öppnar upp klassrummet hittar här en ny dimension i det kommunikativa lärandet – där ljud, bild och livesändning får mig att tänka i nya banor kring undervisningens innehåll. Lenas föreläsning hade tilltalat allt från förskolläraren på förskolan via låg-mellan till högstadie- och gymnasieläraren. Pedagogisk inspiration är inte åldersstyrt – det är pedagogik det!
Det var en givande dag då pedagogiska tankar spirade. Synd bara att inspirationsföreläsningen kom så sent in i projektet. I mars skulle den ha legat, då vi hade fått testa våra lärplattor tillsammans med eleverna ett tag och då behövt lite input – men bättre sent än aldrig. Lärplattan har verkligen sin plats i undervisningen – kreativitet, motivation och lärande i ett kompakt verktyg.
Och i dag har jag kompat ”Små grodorna” i Garageband – kände mig som en riktig musiker 😉
/ Marie Andersson

20120510-103359.jpg

Eleverna testar appen Explain Everything

Idag presenterade jag appen Explain Everything för eleverna. Det experimenterades för fullt i klassrummet och många var skratten. Det skrevs, ritades, fotograferades och redigerades för fullt. Eleverna arbetade i par och när de hade använt appen ett tag fick de i till uppgift att förklara något matematiskt:

Detta bildspel kräver JavaScript.

Jag tror att den här appen kan användas en hel del i undervisningen, både av mig och av eleverna för att göra lärandet och elevernas utveckling mer synligt. Nu är vi i startgroparna – vi får göra den här resan tillsammans och sedan se hur vi kan utveckla den.

Följande förmågor från Lgr11 utvecklades idag: Använda digital teknik, formulera sig, samspela i möten, beskriva, arbeta självständigt, redogöra, omsätta idéer till handling, arbeta tillsammans med andra, undersöka, eget skapande, kommunicera, skapa och bearbeta.

Appen Explain Everything, SAMR, TPACK och förmågorna i Lgr11

Under vår workshop använde jag mig av appen Explain Everything. Först och främst för att jag själv ska lära mig hur appen fungerar men även för att jag ser många möjligheter med appen då eleverna kan använda sig av den då de dokumenterar sitt eget lärande, vid redovisningar och presentationer. Det fiffiga med appen är att du kan göra skärminspelningar, använda dig av bilder och samtidigt berätta med egen röst vad du gör på skärmen och hur du tänker kring det du gör.

Jag som lärare kan också spela in instruktioner och förberedelser till lektioner. Idag pratas det mycket om The flipped classroom – där eleverna innan lektion ska titta på en film för att vara förberedda och insatta i undervisningsinnehållet när de kommer till lektion. Då kan lektionen fokusera på frågor och funderingar kring det som undervisas om – inte att läraren ska introducera. Låter som en väldigt spännande tanke som jag kommer att pröva under nästa år och då är jag glad att jag har tillgång till paddan.

I filmen här nedanför ser du när jag visar hur Explain Everything fungerar från vår workshop, 26 april. Det var roligt och intressant att höra hur Alleskolan och Stenkyrka skola använder sig av sina plattor och tänker och funderar kring användandet 🙂

Jag visade även en modell av TPACK och hur jag funderar kring hur min undervisning med iPad och moderna verktyg passar in i modellen.

Detsamma gäller för SAMR-modellen – var befinner sig min undervisning i den modellen?

Slutligen pratade jag också om hur vi arbetar med iPaden i förhållande till förmågorna i Lgr11. Vad är det för förmågor som iPaden lyfter fram?

Förmågor i Lgr11, sammanställd av lärare Katja Mårtensson, Lödderup skola, Ystad