Inspiration utifrån

Idag har vi fått lyssna på en fantastisk kvinna som förklarade, visade och inspirerade oss alla. Det jag dock känner alltmer i detta projekt är en känsla av ”ensamhet”. Det är bara en skola som använder Galaxy och två skolor använder Ipad. Vi som då använder galaxy har ingen annan, inom projketet, att byta erfarenheter med. Kvinnan vi lyssnade på inspirerade och gav konkreta förslag och tips, men för Ipad… Galaxyn är i detta projekt något bortglömd, tyvärr!

Annonser

Lite härliga bilder

Lickershamn en vårdag med våra lärplattor som verktyg. Våra elever arbetar i grupper om tre och det har hittills fungerat riktigt bra och eleverna upptäcker hela tiden nya sätt att använda plattan. Vi saknar dock en riktigt bra ”flora” som app. Något tips? Till Galaxy vill säga.

 

Surfplattans plats i undervisningen…?

Jag har läst vad ni andra har skrivit och visst funderar vi en hel del över om och i så fall vilken plats surfplattan har i undervisningen. Jag kan som pedagog känna att det finns andra saker som jag skulle vilja lägga pengar på innan jag skulle välja en surfplatta. Vi har i Stenkyrka upplevt att Galaxyn inte matchar våra behov, det finns till exempel idags läget inget sätt att koppla Galaxyn till Smartboarden, vilket vore önskvärt.

Vad vi än tycker så är våra elever väldigt glada när de får använda surfplattorna. Vi har i veckan på engelskalektionerna läst en interaktiv bok, vi valde gratis appen ”the Candy Factory”. Eleverna tyckte det var roligt och något nytt. De fick lyssna/läsa boken två och två och de flesta visade en stor vilja att lära sig nya ord och förtå vad de lyssnade/läste. Alla elever ville göra det igen! Ett gott betyg, även om man som pedagog alltid måste fundera över vilka vinste och vilka mål man uppnår. /Ck

Efterarbete…

Vid en närmare titt på vad våra elever skrivit in i sina tabeller och i sina texter efter vistelsen i Lickershamn har vi ägnat veckan som gått till efterarbete.

Vi har arbetat med elevernas beskrivande texter, delat in i stycken sorterat informationen och pratat mycket om hur man kan beskriva en miljö och de intryck vi får genom våra sinnen.

Tabellerna har krävt efterarbete i form av sortering och planering. för att svara på frågan vad vill jag visa med min tabell och vilket diagram vill jag  att det skall utmynna till. Flera av eleverna hade skrivit i tabellen hav: 1st, stenar: 7st osv vilket ger en något missvisande bild av det vi i verkligheten faktiskt ser.

Vad vi har sett är att våra elever behöver arbeta med de program som tillhör basutbudet i en ”vanlig” dator. Surfplattan gör den lätt att bära med sig och apparna vi valt gör att eleverna får hjälp när de skall artbestämma olika djur och växter.

Frågan blir naturligtvis; behöver man en surfplatta i skolan?

veckorna går

Veckor och dagar rullar på. Tyvärr har vi i Stenkyrka inte fått problemet löst med att kunna köpa appar till våra plattor. Vi är därför fortfarande hänvisade till gratisversionerna. Inte för att de på något vis är sämre men det finns många som vi är sugna på men som vi inte kan använda.

Under dessa veckor har eleverna bekantat sig med och använt olika program. Senast i veckan övade vi oss på att använda program för tabeller och statestik. Vi hade även laddat och planerat för en utflykt till Lickershamn då plattorna skulle med. Arbetsuppgifter var förberedda men tyvärr ställde vädret till det och vi har fått skjuta på utflykten. Bättre lycka nästa vecka, kanske..

Intressant

De deltagande skolorna tillhör inte mitt område, så det var verkligen intressant att få ta del av pedagogernas erfarenheter så här långt.
Det var både bra och dåliga erfarenheter. Många nya idéer delgavs samt frustrationen över de trådlösa nätverkens existens eller icke-existens.

Claes