Eskelhems projektbeskrivning

År 1-3:

År 4-6:

Övergripande mål och riktlinjer, Lgr 11:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Vi kommer att utforska iPadens möjligheter i undervisningen. Vi kommer att försöka använda iPaden i följande :

  • dokumentation: fotografering, filma, filmredigering
  • färdighetsträning: i t ex matematik
  • läsa: faktatexter, skönlitteratur eller annan text
  • kommunikation och samarbete: med varandra i klassen och med andra människor via bloggar, mail, röstinspelning etc och lyfta ut skolarbetet utanför klassrummets väggar.
  • skapande: text, bild, musik, film etc
  • presentationer: delge andra genom text, bild, musik, film
  • geocaching (modern skattjakt med hjälp av GPS)

Eleverna kommer kontinuerligt att recensera appar och skriva vad som händer i undervisningen, ur ett elevperspektiv, när de använder iPaden i undervisningen. De kommer att blogga om det på klassbloggen iPadpanelen, med start i januari 2012. Idag är det övervägande lärare/förskollärare som tycker till kring iPaden som ett pedagogiskt verktyg. Eleverna är lika delaktiga i detta projekt som jag är.

Marie Andersson, Eskelhem skola

Annonser