Appar iPad2

Fyll på listan med användbara appar! Om du vill och kan, gör gärna en länk direkt till appen. Skriv till sist vilket ämne som du använder appen i.

  • Slice it – länk (matematik – bråk, procent).
  • World Atlas HD, National Geographic – länk (geografi)
  • Lotus – länk (tid – visuellt stöd)
  • Idea Sketch – länk (mindmap)
  • SymShuffle – länk (symmetri)
  • MathBlaster HyperBlast – länk (matematik – fyra räknesätten) 15 kr
  • Puffin Web Browser – länk (klarar många sidor som kräver flashplayer) 7 kr
Nya appar 14 mars 2012
Annonser