Ipaden och film om Allemansrätten

Jag skrev ett inlägg om när eleverna använde iPadsen till att göra film om Allemansrätten.

Annonser

Dagen efter

Det var trevligt att höra vad ni höll på med ute i Stenkyrka och i Eskelhem.

Det 5:orna har jobbat med är tillstor del att kunna använda iPaden under IUP tid för att uppnå sina uppsatta mål. Det blir mycket letande bland appar och i engelska finns det många bra som vi använder. Tex. Storybooks, Word spell, Build a word, Spello, Futaba mm. Matten finns en del men jag har inte haft tid att leta så mycket. Tog tips från Eskelhem förra träffen. Mc Graw-Hills Fractions bla. Svårast har varit att hitta något på svenska som passar åk 5. Tillslut valde vi att med hjälp av bilder skriva texer iprogrammet Pages. MedThomas hjälp lyckades vi skicka bilder till iCloud och plocka tillbaka dem i elevpaddorna. Bra, att allt sparas och att man kan använda vilken padda som helst när man vill fortsätta med sitt dokument. Mindre bra, lyckas man deleta ett dokument så finns ingen räddning vad vi vet.

Cina Hägg Alléskolan

Lite härliga bilder

Lickershamn en vårdag med våra lärplattor som verktyg. Våra elever arbetar i grupper om tre och det har hittills fungerat riktigt bra och eleverna upptäcker hela tiden nya sätt att använda plattan. Vi saknar dock en riktigt bra ”flora” som app. Något tips? Till Galaxy vill säga.

 

Förmågorna från Lgr11 i kombination med lärplattan eller undervisningen i stort

Jag var på en givande konferens, Framtidens läromedel, i förra veckan. I en presentation om bloggar och appar av Joachim Thornström, fick jag se denna bild. Intressant att tänka på dessa förmågor, som är hämtade från Lgr11, med tanke på hur lärplattan (för den ska väl inte kallas surfplatta?) kan användas i undervisningen.

Förmågorna är sammansatta av Katja Mårtensson, lärare i år 4 på Lödderup skola

Surfplattans plats i undervisningen…?

Jag har läst vad ni andra har skrivit och visst funderar vi en hel del över om och i så fall vilken plats surfplattan har i undervisningen. Jag kan som pedagog känna att det finns andra saker som jag skulle vilja lägga pengar på innan jag skulle välja en surfplatta. Vi har i Stenkyrka upplevt att Galaxyn inte matchar våra behov, det finns till exempel idags läget inget sätt att koppla Galaxyn till Smartboarden, vilket vore önskvärt.

Vad vi än tycker så är våra elever väldigt glada när de får använda surfplattorna. Vi har i veckan på engelskalektionerna läst en interaktiv bok, vi valde gratis appen ”the Candy Factory”. Eleverna tyckte det var roligt och något nytt. De fick lyssna/läsa boken två och två och de flesta visade en stor vilja att lära sig nya ord och förtå vad de lyssnade/läste. Alla elever ville göra det igen! Ett gott betyg, även om man som pedagog alltid måste fundera över vilka vinste och vilka mål man uppnår. /Ck

Frågor och funderingar – men inga svar

När är iPaden bättre än datorn och tvärtom? Vilka fördelar och nackdelar finns? Blir eleverna mer aktiva och motiverade med iPaden framför sig än om de sitter vid datorn? Förändras lärarrollen när iPaden gör sin entré i undervisningen? Hur uttrycker jag mig när vi använder iPaden – säger jag: Nu ska ni spela med iPaden eller Nu ska ni arbeta med iPaden eller vad säger jag egentligen? Har det någon betydelse med fokus på det skolarbete som ska göras?

Läroplan och iPaden – hur hänger det ihop?

Mycket funderingar men för tillfället inga svar.