Frågor och funderingar – men inga svar

När är iPaden bättre än datorn och tvärtom? Vilka fördelar och nackdelar finns? Blir eleverna mer aktiva och motiverade med iPaden framför sig än om de sitter vid datorn? Förändras lärarrollen när iPaden gör sin entré i undervisningen? Hur uttrycker jag mig när vi använder iPaden – säger jag: Nu ska ni spela med iPaden eller Nu ska ni arbeta med iPaden eller vad säger jag egentligen? Har det någon betydelse med fokus på det skolarbete som ska göras?

Läroplan och iPaden – hur hänger det ihop?

Mycket funderingar men för tillfället inga svar.

Annonser