Lena Gällhagen inspirerade

Lena Gällhagen, e-utvecklare i Nacka kommun kom till oss som arbetar i surfplatteprojektet för att inspirera oss – och det gjorde hon. Det som tilltalade mig mest är att Lena lyfte fram lärplattan i förhållande till läroplan, skollag och Puenteduras SAMR – modell. Ingen teknik utan tanke – var något som jag fastnade för! Hur använder jag lärplattan och hur skapar jag öppna uppgifter för eleverna där de får möjlighet att skapa och vara kreativ i användandet av lärplattan? Tänkvärda ord som jag funderar vidare på.

Lena pratade också om olika kriterer för teknikstött lärande:

  1. Tekniken ska stödja interaktivitet.
  2. Teknik ska ge återkoppling till eleverna.
  3. Teknik ska använda narrativa former i presentationen av materialet.
  4. Tekniken ska kunna anpassas efter individens lärstilar.
  5. Tekniken ska erbjuda former för samarbete.
  6. Tekniken ska stödja metakognition.

Bambuser i lärplattan öppnar upp det stängda klassrummet. Jag som arbetar mycket med webbpublicering vilket öppnar upp klassrummet hittar här en ny dimension i det kommunikativa lärandet – där ljud, bild och livesändning får mig att tänka i nya banor kring undervisningens innehåll. Lenas föreläsning hade tilltalat allt från förskolläraren på förskolan via låg-mellan till högstadie- och gymnasieläraren. Pedagogisk inspiration är inte åldersstyrt – det är pedagogik det!
Det var en givande dag då pedagogiska tankar spirade. Synd bara att inspirationsföreläsningen kom så sent in i projektet. I mars skulle den ha legat, då vi hade fått testa våra lärplattor tillsammans med eleverna ett tag och då behövt lite input – men bättre sent än aldrig. Lärplattan har verkligen sin plats i undervisningen – kreativitet, motivation och lärande i ett kompakt verktyg.
Och i dag har jag kompat ”Små grodorna” i Garageband – kände mig som en riktig musiker 😉
/ Marie Andersson

20120510-103359.jpg

Annonser