Ensam eller flera runt en surfplatta?

Redan innan projektet började var jag klar över att det är viktigt att eleverna arbetar tillsammans kring en surfplatta. När de arbetar i par eller är flera kommer diskussioner kring lärande och hur själva surfplattan fungerar igång, per automatik. Läroplanen är väldigt tydlig på att eleverna ska kommunicera sitt lärande.

Idag ville jag testa och se vad som hände om varje elev fick sitta alldeles själv med en egen surfplatta. Det jag trodde skulle hända, hände. Varje elev satt tyst och arbetade med surfplattan och varje enskild elev satt i sin egen lilla ”surfplattevärld”. Detta bekräftar min teori att det ligger en stor lärande potential i att eleverna är flera kring en platta vilket i sin tur skapar en ”lägereldseffekt” som innebär att eleverna samlas och engageras runt en ipad där de skapar en social samvaro.

Annonser