Appen Explain Everything, SAMR, TPACK och förmågorna i Lgr11

Under vår workshop använde jag mig av appen Explain Everything. Först och främst för att jag själv ska lära mig hur appen fungerar men även för att jag ser många möjligheter med appen då eleverna kan använda sig av den då de dokumenterar sitt eget lärande, vid redovisningar och presentationer. Det fiffiga med appen är att du kan göra skärminspelningar, använda dig av bilder och samtidigt berätta med egen röst vad du gör på skärmen och hur du tänker kring det du gör.

Jag som lärare kan också spela in instruktioner och förberedelser till lektioner. Idag pratas det mycket om The flipped classroom – där eleverna innan lektion ska titta på en film för att vara förberedda och insatta i undervisningsinnehållet när de kommer till lektion. Då kan lektionen fokusera på frågor och funderingar kring det som undervisas om – inte att läraren ska introducera. Låter som en väldigt spännande tanke som jag kommer att pröva under nästa år och då är jag glad att jag har tillgång till paddan.

I filmen här nedanför ser du när jag visar hur Explain Everything fungerar från vår workshop, 26 april. Det var roligt och intressant att höra hur Alleskolan och Stenkyrka skola använder sig av sina plattor och tänker och funderar kring användandet 🙂

Jag visade även en modell av TPACK och hur jag funderar kring hur min undervisning med iPad och moderna verktyg passar in i modellen.

Detsamma gäller för SAMR-modellen – var befinner sig min undervisning i den modellen?

Slutligen pratade jag också om hur vi arbetar med iPaden i förhållande till förmågorna i Lgr11. Vad är det för förmågor som iPaden lyfter fram?

Förmågor i Lgr11, sammanställd av lärare Katja Mårtensson, Lödderup skola, Ystad

Annonser

Ensam eller flera runt en surfplatta?

Redan innan projektet började var jag klar över att det är viktigt att eleverna arbetar tillsammans kring en surfplatta. När de arbetar i par eller är flera kommer diskussioner kring lärande och hur själva surfplattan fungerar igång, per automatik. Läroplanen är väldigt tydlig på att eleverna ska kommunicera sitt lärande.

Idag ville jag testa och se vad som hände om varje elev fick sitta alldeles själv med en egen surfplatta. Det jag trodde skulle hända, hände. Varje elev satt tyst och arbetade med surfplattan och varje enskild elev satt i sin egen lilla ”surfplattevärld”. Detta bekräftar min teori att det ligger en stor lärande potential i att eleverna är flera kring en platta vilket i sin tur skapar en ”lägereldseffekt” som innebär att eleverna samlas och engageras runt en ipad där de skapar en social samvaro.