Att läsa QR-koder

Med hjälp av en iPad och en app som heter Qrafter kan eleverna gå på QR-kodsjakt.

Här kan du läsa om hur vi gjorde.

Annonser