Som jag funderar …

… och då kan den här bilden vara till hjälp. Borde kanske göra en egen med de appar som vi på Eskelhem skola, klas 4-6 använder. Det i sin tur skapar en djupare förståelse för användning av de appar som vi använder i skolan.

Annonser

iPaden – ett modernt verktyg

I Lgr11 , Övergripande mål och riktlinjer står det följande:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Det är precis det klippet här nedanför handlar om – kunskapssökande, skapande, kommunikation och lärande. Se hur det kan gick till när eleverna i 4:an för första gången har en iPad i sina händer. Jag har skrivit mer om det här:  IPaden berikar och utvecklar elevernas lärande