Surfplatteprojektet

Här kommer personal från Alléskolan, Eskelhems skola och Stenkyrka skola skriva om vad som händer under surfplatteprojektet.

Vi sätter igång – snart.

Annonser